Reklama zewnętrzna – potężne narzędzia reklamowe

Waga reklamy zewnętrznej nie zmniejszyła się wraz z rozwojem nowych technologii przekazu informacji. Mimo że część budżetów reklamowych jest kierowana do Internetu, to tradycyjne tablice reklamowe różnego rodzaju nadal stanowią ważne instrumentarium reklamowe.

Tablice reklamowe to właściwie podstawowy środek reklamy zewnętrznej. Poza tablicami mamy również między innymi murale reklamowe oraz reklamę naniesioną na środki komunikacji miejskiej lub na inne pojazdy. Do tablic reklamowych zaliczamy billboardy, citylighty, megaboardy.

Jednym z kluczowych czynników decydujących o efektywności tablic reklamowych jest ich lokalizacja. Dlatego aby efekt umieszczenia tablic reklamowych był jak największy, należy przeprowadzić badania rodzaju i natężenia ruchu. Dane powinny zawierać liczby dotyczące ilości pieszych, samochodów, środków komunikacji miejskiej. Są też miejsca popularne bardziej wśród pewnego profilu osób, na przykład ludzi młodych, przedstawicieli jakiejś branży, osób w określonym przedziale wiekowym, osób wyznających pewne wartości itd. Można oczywiście posłużyć się gotowymi zestawami danych.

Tablice reklamowe wpisują się w dany pejzaż, na przykład miasta, stając się przez to częścią codziennej rzeczywistości ludzi stykającymi się z nimi. To pomaga utrwalić i zapisać głębiej przekaz reklamowy, co na przykład wpłynąć może na świadomość danej marki.